__

Aquesta és la principal línia de treball d'ARCA i està dirigida a persones de totes les edats, tenint en compte que cada activitat s'adaptarà als coneixements i necessitats de cada col•lectiu.

Visites guiades
Aquest servei permet gaudir d'una millor interpretació de l'objecte de la visita. Es realitzen visites comentades a tot tipus d'indrets: monuments, exposicions, es realitzen itineraris amb diferents temàtiques, i es visita tot el que fa referència al patrimoni natural i cultural que ens envolta.

Fira del cavall
(Cliqueu sobre les imatges per visualitzar-les millor)
fira del cavall.fira del cavall.fira del cavall
fira del cavall.fira del cavall.

visites teatralitzades
Visites guiades teatralitzades
visites teatralitzades
Interpretar moments claus de la història de diferents indrets i fer participar als visitants com si formessin part d'ella és per a tots molt gratificant. Les visites teatralitzades i interpretatives ens permeten recrear i imaginar situacions de la vida quotidiana en un altre temps a través d'un recorregut pel conjunt històric de l'indret visitat. Poden ser temàtiques, descriptives i … tenen alguna que altra sorpresa per al visitant.

Tallers didàctics
Elaboració i realització de tallers didàctics adaptats a les diferents activitats que es duen a terme durant les visites guiades. Destaquen els tallers modernistes (vitralls, mosaics,...), rosa de Sant Jordi, experiments i jocs amb aigua,...

taller de Sant Jordi.Taller de Mosaics.Taller de Mosaics.Taller de VitrallsTaller de Vitralls.taller de Sant Jordi.Taller de VitrallsTaller de Vitralls.Taller de Vitralls

Elaboració de material didàctic
Elaborem i dissenyem material didàctic específic per a tot tipus d’activitats, per tal d'aprofundir més en el tema en qüestió. Aquest servei ha estat pensat per activitats diverses, tal com les sortides i excursions relacionades amb l’educació i el lleure, material per a ludoteques, guies didàctiques per a museus i sales d'exposicions, material didàctic per commemorar algun tipus de celebració, activitats extraescolars i crèdits de síntesi per a l’educació secundària,…

Elaboració de material informatiu
Alhora que es prepara una activitat s'elabora una sèrie de material a partir del qual es poden extreure les nocions bàsiques de l'activitat per tal d'elaborar fulletons, opuscles, catàlegs,… que serveixin per què els participants en l'activitat puguin tenir un recull o informació d'aquesta activitat. ARCA està en contacte amb dissenyadors gràfics que poden dur a terme el disseny d'aquest material informatiu.

Activitats a mida
ARCA elabora, dissenya, crea, organitza,… tot tipus d'activitats, materials,… que pogueu necessitar referent a tot tipus de tasques del món de l'educació, la cultura, l'oci i l'espectacle.

Activitats extraescolars
Tenim un ampli ventall d’activitats extraescolars que es posen al servei de les famílies i dels diferents centres educatius que així ho desitgin.
Cada activitat extraescolar s’emmarca en els següents àmbits: Artístic, Educació Ambiental, Esportiu i Educació Formal de manera que trobem: Jocs de taula (escacs, dames,…), esports (patinatge, voleibol, gimnàstica, rítmica, expressió corporal, psicomotricitat, basquet, ping-pong,…), tallers d’artesania (dibuix i pintura, fang, materials diversos, treballs manuals, còmic,…), teatre, dansa, informàtica, música, anglès, servei d’atenció al matí (canguratge), ludoteca,…

Servei de reforç i tècniques d'estudi
Aquest servei està destinat a aquells alumnes que el centre educatiu cregui convenient que necessiten una ajuda per tal de posar-se al dia en algunes matèries en les que els resulta dificultós seguir el ritme de la resta de companys. Pot ser una activitat puntual (per una temporada) o bé una activitat continuada (durant tot el curs). En tot moment s'estarà en contacte amb el mestre per tal de seguir l'evolució dels alumnes.

Sortides i excursions educatives i culturals
En totes les sortides es treballa a partir de programes educatius amb el guiatge i experiència dels monitors i monitores de l’Àrea d’Educació d’ARCA. Aquesta activitat es basa en treballs de camp per complementar i aprofundir aquells temes i aspectes ja desenvolupats a l’aula del centre educatiu. Així, disposem d’un ampli ventall de sortides i excursions, destinades a alumnes des dels 3 fins als 18 anys, en què el descobriment de l’entorn i el treball d’aprofundiment són els principals objectius a aconseguir.

Crèdits de síntesi
Hem dissenyat un ampli ventall de temes (l’aigua, el paisatge, el bosc, la indústria, el modernisme,…) per poder-los treballar des de les diferents àrees curriculars, esdevenint així un treball integral i globalitzat. Les activitats de crèdits de síntesi es realitzen al llarg de tota una setmana lectiva, en la que la nostra participació de treball, en forma de sortida educativa, oscil•larà entre els 2 ò 3 dies.

Campanyes educatives i culturals
L’objectiu principal és apropar i fer partícips a tota la comunitat educativa d’aquells temes o aspectes que més interessin (cultura, educació en valors, civisme, mediambient,…).
Així, ARCA dissenya, elabora i coordina tot tipus de campanyes educatives i culturals adreçades principalment al col•lectiu escolar, sense deixar de banda a tota la resta de la població. Aquest servei està dirigit a l’administració pública, empreses privades i entitats i associacions.

Formació de monitors per a totes les activitats proposades
L'equip de l'Àrea d'Educació i Cultura d'ARCA, alhora que prepara les diverses activitats i llurs materials, també elabora els recursos i material que puguin necessitar els monitors que duran a terme les esmentades activitats; per tant, ens encarreguem també de la seva formació.

Conferències, congressos i jornades: Organització, Disseny i Coordinació
L'equip d'ARCA organitza, dissenya i coordina totes aquelles activitats que l'administració pública, els centres docents, les empreses, associacions i entitats diverses puguin necessitar.
Organitzem conferències per a tot tipus de públic, així com també fem el disseny i la direcció de jornades formatives per a entitats públiques i privades. Aquest servei també ofereix la direcció i disseny de jornades i congressos a més de la seva direcció tècnica. El servei està especialment dirigit a empreses, administració pública, professionals i entitats i associacions.
Coordinem des de la recerca de locals fins a tot el material que es pugui necessitar durant l'acte a realitzar (suport tècnic d'audio i so, plafons, …).