• Organització d'espectacles a la carta
  • Visites dramatitzades
__
L'Àrea d'Espectacles d'ARCA està formada bàsicament per músics, actors i directors (tant de cinema com de teatre), mims, personatges del món del circ,…, que poden donar forma a qualsevol tipus d'espectacle que es demani. L'ampli ventall de directors amb els que estem en contacte ens permet oferir espectacles de molt diversos estils.

Organització d'espectacles a la carta
ARCA dissenya, organitza i coordina tot tipus d'espectacles per a empreses, associacions, administració, festivals escolars,… segons les necessitats i gustos del client. Demaneu i nosaltres ho fem realitat.

Visites dramatitzades
Veure apartat de visites guiades teatralitzades ---> anar